อัตราค่าที่พัก Rooms Rate
บ้านริมน้ำ 1, 2, 3
ระยะเวลา Peak season (ธ.ค.-ม.ค.) 3,500 บาท
ระยะเวลา High season (พ.ย.-ก.ย.) ลด 25%
ระยะเวลา Low season (มี.ค.-ต.ต.) ลด 50%
 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เสริมที่นอน+เครื่องนอน และอาหารเช้า ท่านละ 500 บาท
มีนาคม-ตุลาคม เสริมที่นอน+เครื่องนอน และอาหารเช้า ท่านละ 300 บาท
บ้านเคียงน้ำ
ระยะเวลา Peak season (ธ.ค.-ม.ค.) 3,000 บาท
ระยะเวลา High season (พ.ย.-ก.ย.) ลด 25%
ระยะเวลา Low season (มี.ค.-ต.ต.) ลด 50%
 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เสริมที่นอน+เครื่องนอน และอาหารเช้า ท่านละ 500 บาท
มีนาคม-ตุลาคม เสริมที่นอน+เครื่องนอน และอาหารเช้า ท่านละ 300 บาท
ลานกางเต้นท์
ระยะเวลา Peak season (ธ.ค.-ม.ค.) เริ่มที่ 250 - 2,000 บาท
ระยะเวลา High season (พ.ย.-ก.ย.) เริ่มที่ 250 - 2,000 บาท
 

เต้นท์

Peak season
ธ.ค.-ม.ค.

High season
พ.ย. /ก.พ.


เต้นท์บ้านพักได้ 6 คน2,000 บาท1,500 บาท
เต้นท์ 3 คน900 บาท800 บาท
เต้นท์ 2 คน600 บาท500 บาท
เต้นท์ 1 คน350 บาท300 บาท
เอาเต้นท์มาเอง250 บาท/คน250 บาท/คน
ข้อกำหนดของริเวอไซต์โฮม
1. กรุณาโอนเงินมัดจำภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
2. กรุณาเข้าพักตามจำนวนที่ท่านได้ระบุไว้กับทางริเวอไซต์โฮม
3. ไม่อนุญาตให้ทำอาหารภายในห้องพัก ถ้าจะประกอบอาหารให้ประกอบอาหารในสถานที่ๆ ทางริเวอไซต์โฮมจัดไว้ให้ 
4. กรุณาเช็คเอาท์ไม่เกิน 12:00 น.
บ้านพักรีสอร์ท Riverside Home
121 หมู่ 5 ตำบลหนองแม่นา
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
Tel : 082 916 6462
Tel : 064 339 5993
Tel : 088 293 6454
LINE
ID : nong_chanikarnk

นางชนิกานต์ คุ้มนก
ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก
บัญชีเลขที่ : 985-2-37863-5